Login:
Hasło:


O nas

Projekt pn."Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway" jest realizowany od 01.01.2010 do 31.12.2014 w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Priorytet I. Nowoczesna gospodarka.
Działanie 1.4. Promocja i współpraca Wartość Projektu: 9 794 600,00 PLN

Gminy należące do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa
Działania-Wokół Łysej Góry"


Gmina Bieliny


Gmina Bodzentyn


Gmina Górno


Gmina Łączna


Gmina Masłów


Gmina Suchedniów


Gmina Wąchock

Beneficjentem Projektu jest Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry"
z Bielin (województwo świętokrzyskie)

„Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway”

Nasza misja, wizja i wartości wyznaczają kierunek strategii rozwoju regionów Polski Wschodniej. Stanowi standard naszych zachowań i relacji z Partnerami, współpracownikami oraz całym naszym otoczeniem, któremu zależy na wysokim poziomie życia społeczności lokalnej. Jesteśmy odpowiedzialni za dotrzymywanie naszych zobowiązań wobec Partnerów, jakość i innowacyjność w codziennych działaniach. Dokładne zrozumienie pilności potrzeb, poczucie odpowiedzialności jest elementem naszych zobowiązań i stałą zasadą.

LCOI System staje się „magnesem świata rozwoju” – miejscem Waszego i naszego rozwoju, gdzie wspólnie osiągniemy nasze cele – przyciągniemy partnerów i kapitał do naszych województw, powiatów i gmin, które zrównoważą poziom życia z innymi wysoko rozwiniętymi regionami Unii Europejskiej. Skojarzymy tych, którzy tego oczekują i zaufają nam.


Zachęcamy Państwa do współpracy na rzecz rozwoju Polski Wschodniej

Innowacyjne narzędzie jakim jest Vortal LCOI błyskawicznie zdobywa rynek i Państwa zaufanie. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Vortal lcoi.pl wciąż się zmienia. Pilnie słuchamy Państwa opinii i sami jesteśmy aktywnymi użytkownikami naszej platformy. Nad rozwojem i bezpieczeństwem Vortalu lcoi.pl stale czuwa 17 osobowy zespół pracowników. Do dyspozycji oddaliśmy wiele wyspecjalizowanych narzędzi, dzięki którym sposób odnajdywania atrakcyjnych ofert oraz podmiotów chętnych do współpracy, staje się niebywale prosty.

Współpracujemy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Regionalnymi Stowarzyszeniami, Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Centrami Obsługi Inwestora, Inkubatorami Przedsiębiorczości, Parkami Technologicznymi, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP, Izbami Gospodarczymi.

Zespół LCOI zaprasza do współpracy1.0.2.38