Login:
Hasło:


Czym jest LCOI System ?

Zamierzonym efektem końcowym Projektu jest innowacyjny produkt „LCOI Sysytem”, który służyć będzie sprawnej i efektywnej komunikacji biznesowej, kojarzeniu partnerów, wymianie informacji oraz promocji ekonomiczno – gospodarczej Polski Wschodniej.

„LCOI System” składa się:

Sieć biur LCOI Sześć lokalnych centrów obsługi inwestora działających we wszystkich województwach Polski Wschodniej. Biura te zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów. LCOI Centrum Operacyjne Biuro obsługujące LCOI System w zakresie „IT” oraz „PR”. Centrum operacyjne nadzoruje prace nad budową LCOI System, wdraża innowacje oraz zapewnia promocję projektu na terenie Polski jak i poza jej granicami.
Vortal LCOI Innowacyjne narzędzie Projektu LCOI, platforma internetowa służąca kojarzeniu oraz prezentacji ofert inwestycyjnych, usługowych i produktowych. Polski Atlas Gospodarczy „Polski Atlas Gospodarczy”: wirtualny atlas z zawartością treści gospodarczo-biznesowo-turystycznych. Na e-kartografię terenu Polski Wschodniej zostaną zainstalowane lokalizacje ofert wprowadzonych do LCOI System oraz wszelkie zinwentaryzowane obiekty jako wartość dodana (surowce, obiekty komunalne, turystyczne).
Auto Biznes Mapa Użytkowy program auto-nawigacji GPS z zawartością lokalizacji ofert i obiektów biznesowo turystycznych z Polski Wschodniej, będących w zasobach LCOI System. Program powszechnie i bezpłatnie dostępny na Vortalu LCOI. Dla zainteresowanych ofertą z Polski Wschodniej możliwość wypożyczenia mobilnych urządzeń nawigacji GPS w biurach LCOI. LCOI PR Pakiet działań promocyjno-informacyjnych służących rozwojowi i promocji Projektu oraz poszczególnych Regionów Polski Wschodniej – udział w targach, organizacja konferencji, seminariów, prezentacji multimedialnych w kraju i za granicą, produkcja folderów, katalogów, materiałów informacyjno reklamowych, redagowanie newslettera i e-biuletynu.
LCOI Network International Partnerstwo i współpraca międzynarodowa z zagranicznymi organizacjami otoczenia biznesu, gospodarczymi strukturami administracji samorządowej, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji, radcami ekonomicznymi konsultantów i ambasad oraz innymi zainteresowanymi jednostkami z obszaru promocji biznesu. LCOI Network Polski Wschodniej Partnerstwo na rzecz rozwoju Polski Wschodniej we współpracy z: jednostkami samorządu terytorialnego, LGD, COI, COIE, ROT, strefami ekonomicznymi, parkami technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, agencjami nieruchomości rolnych oraz innymi organizacjami otoczenia biznesu


1.0.2.38