Login:
Hasło:


  

Region LUBELSKI

REGION


Położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią, to jeden z atutów regionu lubelskiego, jako miejsca przyjaznego inwestorom, chcącym działać w sąsiedztwie rynków wschodnich. Przez region i sześć przejść granicznych prowadzą najważniejsze transkontynentalne szlaki drogowe i kolejowe z Brukseli, Berlina i Warszawy do Lwowa, Odessy, Kijowa, Mińska, Moskwy. Przejścia graniczne w regionie przejmują blisko połowę ruchu osobowego i towarowego przypadającego na całą polską granicę wschodnią. W Koroszczynie funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych w Europie terminali odpraw towarowych, a w Małaszewiczach największy w tej części kontynentu kolejowo-samochodowy port przeładunkowy. Olbrzymie znaczenie dla spedycji towarów na szlaku z Azji do Europy ma Linia Hutnicza Szerokotorowa. Lublin, z czterema uniwersytetami, politechniką i kilkoma prywatnymi szkołami wyższymi, jest jednym z największych ośrodków akademickich kraju – co czwarty mieszkaniec miasta jest studentem. Warto zaznaczyć, że od wielu lat z oferty lubelskich uczelni korzystają tysiące młodych ludzi z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i innych krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Państw.

 


Natomiast doktorantów z tych państw kształci Kolegium Polsko-Ukraińskich Uniwersytetów. W 20 szkołach wyższych całego regionu zdobywa wiedzę już grubo ponad 100 tys. studentów. Obok uczelni działają liczne państwowe instytuty badawcze i centra badawczo-rozwojowe, w tym Instytut Agrofizyki PAN i Krajowe Laboratorium Pasz Instytutu Zootechniki w Lublinie oraz prestiżowe ośrodki w Puławach: Instytut Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Nawozów Sztucznych, Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, Zakład Doświadczalny Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Silne zaplecze naukowe sprawia, że najbardziej obiecującym dla gospodarki regionu jest sektor nowych technologii. Gospodarka regionu opiera się na rolnictwie - Lubelskie, mając dobre warunki glebowo-klimatyczne, jest krajowym liderem wielu upraw rolniczych i sadowniczych, m.in. chmielu, malin, porzeczek, truskawek. W ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwija się produkcja i przetwórstwo zdrowej, certyfikowanej żywności, coraz większe znaczenie zyskują też uprawy roślin energetycznych.

 


example1 
example1 
example1 

GOSPODARKA


Lubelszczyzna to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Bogate zaplecze czystej ekologicznie żywności sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego: owocowo-warzywnego, cukrowniczego, młynarskiego, mleczarskiego, mięsnego, piwowarskiego, spirytusowego i tytoniowego. Lubelszczyzna to także znane zagłębie zielarskie i pszczelarskie - lubelskie herbatki i syropy ziołowe oraz miody pitne są bardzo poszukiwane na krajowych i europejskich rynkach. Ważne miejsce w strukturze gospodarczej regionu zajmuje przemysł wydobywczy - lubelskie to największe po Śląsku węglowe zagłębie kraju, a Kopalnia Węgla Kamiennego w Bogdance od wielu lat przewodzi stawce najbardziej rentownych i zarazem bezpiecznych kopalń w Polsce. Ziemia lubelska bogata jest także w zasoby surowców budowlanych, takich jak: wapień, margiel, kreda, glina, piasek budowlany i szklarski, co znajduje odbicie w dużej liczbie cementowni i zakładów materiałów budowlanych, produkujących cegłę tradycyjną i klinkierową, wyroby silikatowe, beton komórkowy

 


i prefabrykaty betonowe. Znaczne są też pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego, eksploatowane m.in. w okolicach Lublina, Świdnika i Stężycy. Kolejnym bogactwem są wody mineralne, z których słynie przede wszystkim uzdrowisko Nałęczów. Gospodarka regionu to także przemysł chemiczny, drzewny i meblarski, metalowy i maszynowy, w tym przemysł lotniczy. Atutami Lubelszczyzny są przede wszystkim lubelski ośrodek naukowy i młode, dobrze wykształcone kadry. Akademickie ośrodki badawcze dysponują ogromnym potencjałem, który znajdzie bezpośrednie zastosowanie w gospodarce regionu dzięki Lubelskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu. Jest to wspólny projekt samorządu województwa oraz środowisk naukowego i biznesowego. Samorząd Województwa Lubelskiego jest też głównym inwestorem Regionalnego Centrum Targowego w Lublinie, zajmującego się organizacją profesjonalnych imprez targowo-wystawienniczych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

 


example1 
example1 
example1 

TURYSTYKA


Region Lubelski to obszar atrakcyjny dla turystów lubiących aktywne formy wypoczynku, do których zachęcają tysiące kilometrów znakowanych szlaków pieszych, rowerowych, konnych oraz liczne ścieżki przyrodnicze w parkach narodowych i krajobrazowych. Wypoczynek i relaks w bliskim kontakcie z naturą gwarantują setki gospodarstw agroturystycznych, specjalizujących się w wyrobie tradycyjnych produktów, regionalnej kuchni, prowadzących szkółki jeździeckie, łowiska wędkarskie, organizujących spływy kajakowe, rajdy rowerowe czy np. fotograficzne safari. Poza bogactwem przyrody Lubelskie oferuje wiele miejsc i zabytków związanych z różnymi kulturami i religiami. Najważniejszym jest Zamość – idealne miasto renesansu z listy światowego dziedzictwa UNESCO, tworzone i zamieszkiwane w przeszłości przez katolików, prawosławnych, Greków, Żydów, Ormian. Znakomitym przykładem przenikania kultury i religii wschodu i zachodu Europy jest Kaplica Trójcy Świętej na lubelskim Zamku - zabytek najwyższej światowej klasy, łączący gotycką architekturę z rusko-bizantyńskimi malowidłami.

 


Województwo Lubelskie, liczące sobie już ponad 530 lat, jest regionem czystej, nieskażonej przyrody (chronionej w dwu parkach narodowych i 17 krajobrazowych), żywych ludowych tradycji i rzemiosła, a do tego wspaniałych, nie spotykanych nigdzie poza tym regionem zabytków przeszłości. Takie są np. unikalne w skali Europy kredowe podziemia w Chełmie, jedyne w swoim rodzaju muzeum wnętrz pałacowych w Kozłówce, najstarszy w Polsce sakralny zespół monastyczny w Jabłecznej. By poznać urodę Regionu Lubelskiego, rozkoszować się jego niepowtarzalnymi klimatami i smakami, najlepiej przyjechać tu na dłużej, aby mieć dość czasu na długie spacery, rowerowe wycieczki, a może na wczasy w siodle… Bo tylko wówczas można zobaczyć z bliska najbardziej rozległe w kraju torfowiska Polesia, poczuć siłę potężnych jodeł i buków w borach Roztocza, dać się ponieść magii cichego, nostalgicznego Pobuża.

 


example1 
example1 
example1 

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA


Dogodne warunki inwestowania i rozwijania działalności gospodarczej oferują podstrefy ekonomiczne i parki przemysłowe. W Lublinie, na obszarze blisko 118 ha oraz w Zamościu (54 ha) i Lubartowie (20 ha) funkcjonuje podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Aż cztery podstrefy - w Janowie Lubelskim (18,5 ha), Tomaszowie Lubelskim (10,6 ha) w Łukowie (40,5 ha) oraz Kraśniku (23,5 ha) rozwija na Lubelszczyźnie Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN. Największy obszar do zagospodarowania, bo 99 ha, oferuje w Puławach podstrefa Specjalnej Stefy Ekonomicznej STARACHOWICE. Puławska podstrefa SSE znajduje się w obszarze znacznie bardziej rozległego (700 ha) Puławskiego Parku Przemysłowego, utworzonego przez miasto Puławy oraz Zakłady Azotowe, przy współpracy z puławskimi instytutami naukowo-badawczymi. Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK to z kolei wspólny projekt Polskich Zakładów Lotniczych Świdnik SA i miasta Świdnik. Park oferuje 50 ha powierzchni niezabudowanej i zabudowanej, wyposażonej w infrastrukturę przemysłową, wydzielonej i wyłączonej z procesu produkcyjnego PZL Świdnik SA. Hurtowemu obrotowi towarów, w tym produktów rolnych, sprzyja największa na wschodzie kraju giełda rolno-towarowa w podlubelskiej Elizówce, zajmująca 70 ha powierzchni.

 


Na północy regionu, w sąsiedztwie przyszłej autostrady A2, funkcjonuje terminal odpraw towarowych w Koroszczynie, połączony specjalną drogą celną z przejściem granicznym w Kukurykach. Obiekt, uchodzący za jeden z najnowocześniejszych w Europie, może odprawić w ciągu doby 1000-1400 tirów. Kilkanaście kilometrów od terminalu działa natomiast dobrze znany w kraju i za granicą suchy port przeładunkowy w Małaszewiczach, sąsiadujący z wolną strefą celną, otwartą dla inwestorów zainteresowanych produkcją i dystrybucją towarów. W ostatnich latach wzrosło też znaczenie przebiegającej na południu Lubelszczyzny Linii Hutniczej Szerokotorowej, łączącej wschód Europy z nowobudowanym terminalem i centrum logistycznym w śląskim Sławkowie. Na Lubelszczyźnie działają instytucje okołobiznesowe, które wspomagają rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Tworzą "otoczenie biznesu", powszechnie uważane za jeden z decydujących czynników atrakcyjności regionu dla inwestorów. Zrzeszają na zasadzie dobrowolności przedsiębiorstwa reprezentując ich interesy. Oferują usługi doradcze, promocyjne, kojarzenie ofert współpracy gospodarczej. Organizują seminaria, szkolenia oraz realizują projekty unijne wspierające rozwój regionu.

 


example1 
example1 
example1 


1.0.2.38