Lokalna Centra Obsługi Inwestora - LGD "Wokół Łysej Góry"
 • Forum

  * jeśli znasz numer wniosku o przyznanie dotacji i datę podpisania umowy

  Tutaj możesz zarejestrować umowę /przedsięwzięcie w systemie lcoi.pl    -->
  page1


  * jeśli znasz numer komputerowy, który otrzymałeś pocztą e-mail,
  po zarejestrowaniu przedsięwzięcia w systemie lcoi

  Tutaj możesz edytować/poprawiać wprowadzone przedsięwzięcie w systemie lcoi.pl    -->
  page1

  Klauzula RODO
    
  Wejście na forum dotyczące dotacji
    
 • Mapa 0
  I. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Wokół Łysej Góry
  II. Rozwój gospodarczy obszaru LGD - Wokół Łysej Góry
  III. Rozwój społeczny obszaru LGD - Wokół Łysej Góry
 • Mapa 1
  I.I.1 Systemy informacji o ... I.I.2 Inwentaryzacja zasobów ... I.I.3 Systemy i narzędzia promocji ... I.I.4 Budowa, przebudowa .... infrastruktury turystycznej ... I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących... I.I.6 Rozwój kompetencji i kwalifikacji ... I.I.7 Czas na Świętokrzyskie I.I.8. Udział w targach i wydarzeniach ... I.I.9. Wydawnictwa i materiały promocyjne LGD I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR....
 • Mapa
  I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
  I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
  I.II.3 Kreator przedsiębiorczości
  I.II.4 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru

 • Mapa 2
  I.III.1 Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego... I.III.2 Systemy promocji i informacji dla... I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie... I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji... I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów... I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków ... I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych... I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu... I.III.9 Wydarzenia integrujące... I.III.10 Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej............. I.III.11 Strefy aktywności. I.III.12 Podnoszenie wiedzy i świadomości lokalnej w zakresie ochrony środowiska
 • Mapa turystyczna
  I. Obiekty noclegowe II. Obiekty gastronomiczne III. Obiekty rekreacyjne i usługowe


 • Our Services

  Rejestracja

  Poprawny efekt końcowy - Formularz i email --> Po prawej

  1. Logowanie do panelu rejestracyjnego Dane muszą być zgodne z danymi w umowie


  2. Wypełniamy dane adresowe.
  Formularz sprawdzi dane adresowe

  Podgląd / Poprawa

  Po poprawnym podaniu numeru komputerowego oraz skojarzonego z wnioskiem, konta email

  1. Ekran Projektu po zalogowaniu
  Dane o projekcie i jego lokalizacji, zawarte w umowie


  2. Szczegóły Projektu / Przedsięwzięcia.
  Na zielono, zaznaczony jest link do ewentualnej poprawy nazwy i opisu projektu